Sekundærmetall er metall som blir fremstilt ved omsmelting av metallskrap. Dette i motsetning til primærmetall, som er fremstilt ved reduksjon av malm.