Smelteelektrolyse, metode for fremstilling av metall der metallet skilles ut ved elektrolyse av et smeltet salt eller smeltede saltblandinger. Metoden benyttes for metaller som ikke kan felles ut ved elektrolyse av en vandig løsning, f.eks. aluminium og magnesium, og som vanskelig lar seg fremstille ved kjemisk reduksjon.