Kalorisering, spesiell form for aluminering, dvs. overtrekking av materialer med aluminium, benyttes for artikler av stål. Artiklene pakkes i en blanding av granulert aluminium og et ildfast pulver, f.eks. aluminiumoksid, og opphetes til ca. 900 °C i en atmosfære av hydrogen og hydrogenklorid. Aluminiumlegeringen som dannes på overflaten, gir god beskyttelse mot oksidasjon og mot angrep av svovelholdige gasser.