Forkromming, overtrekking av et metallisk materiale med krom. Utføres mest ved elektrolyse i kromsyrebad tilsatt litt svovelsyre og med anoder av bly eller en bly-antimonlegering. Krombelegg er noe porøse, og gjenstanden blir ofte forniklet eller både forkobret og forniklet før forkromming. For spesielle formål kan forkromming også utføres ved pådamping i vakuum. Krombelegg har gjerne en høy glans og er harde og slitesterke. Deres store motstandsevne mot korrosjon skyldes dannelsen av en tynn usynlig hinne av kromoksid. Se også kromering.