Katodeforstøvning, langsom avvirkning av katodematerialet i elektriske utladningsrør med lavt gasstrykk. Avvirkningen skyldes støt fra positive ioner som treffer katoden med stor hastighet og derved slår løs atomer fra overflaten. Materiale som fjernes på dette vis, slår seg ned på flater i nærheten, f.eks. rørveggen, som en meget tynn hinne. Katodeforstøvning kan benyttes til påføring av tynne metallbelegg, f.eks. på halvt gjennomsiktige speil.