Offeranode, korrosjonshindrende innretning, et metallstykke av sink eller aluminiumlegering som festes til stålkonstruksjonen som skal beskyttes mot korrosjon. Offeranoden, som består av et uedlere metall enn stål, korroderer, mens stålet bevares. Mye brukt i forbindelse med petroleumsplattformer, borerigger o.l. Se katodisk beskyttelse og korrosjon.