Alkalisk akkumulator, elektrisk akkumulator med en base som elektrolytt. Se batteri.