Fortinning, overtrekking av et metallisk materiale med tinn. Tidligere foregikk fortinning hovedsakelig ved dypping i smeltet tinn; denne metoden er etter hvert fortrengt av elektrolytisk fortinning, som gir tynnere og jevnere belegg. Som elektrolytt benyttes sure tinnsulfatbad, alkaliske stannatbad eller tinnfluoboratbad. Fortinning kan også utføres ved påsprøyting. Tinnbelegg på stål beskytter mot korrosjon så lenge belegget er helt og feilfritt. Derimot vil et defekt eller ufullstendig dekkende belegg føre til økt korrosjon fordi tinn er edlere enn jern. Til fortinning av emballasje, kokekar osv. for matvarer brukes rent (ikke blyholdig) tinn.