Anodespenning, spenningen mellom anoden og katoden i et elektronrør, et gassutladningsrør eller et elektrolysekar.