Anode-effekt, betegnelse på det markerte fall i strømstyrken som inntrer i elektrolyseceller for fremstilling av aluminium når elektrolysebadets innhold av oppløst aluminiumoksid synker under en kritisk grense.