Gropkorrosjon, lokale korrosjonsangrep på en metalloverflate. Se korrosjon.