Kromatering, metode for korrosjonsvern av metaller, særlig magnesium, sink og deres legeringer, ved dypping i en løsning av kromsyre eller kromat. Kromatering anvendes ofte som underlag for maling.