Affinere, rense, spesielt å fjerne sølv fra gull ved behandling med syre. Betegnelser avledet fra affinere er innarbeidet for visse produkter, f.eks. ferromangan affiné og ferromangan suraffiné (renset i forskjellig grad for legeringens innhold av karbon, henholdsvis 1,5–2,5 % karbon og mindre enn 0,02 % karbon).