Normalelektrode, metallelektrode i en elektrokjemisk halvcelle som står i en løsning av ett av metallets salter med aktivitet = 1. Elektrodens standard reduksjonspotensial fås når den kobles til en standard hydrogenelektrode.