Saltbro, en bro som leder den elektriske strøm og som hindrer at to løsninger blandes med hverandre. En saltbro kan f.eks. bestå av et U-formet glassrør fylt med kaliumklorid løst i en agar-agar-gel.