Avtinning, gjenvinning av tinn fra avfall av fortinnet jernblikk, f.eks. i blikkemballasjefabrikker. Avtinning kan foregå ved klorering eller ved løsning i natronlut under oksiderende betingelser.