galvanisk korrosjon

Artikkelstart

Galvanisk korrosjon er korrosjon hvor anodereaksjonen (selve korrosjonen) og katodereaksjonen (typisk oksygenreduksjon) skjer på ulike steder.

Galvanisk korrosjon er ofte den farligste formen for korrosjon i metallkonstruksjoner, og forekommer når ulike metalldeler av en konstruksjon får ulik elektrokjemisk spenning. Det kan skje hvis man kobler sammen forskjellige metaller (for eksempel kobber og stål), ulike legeringer av samme metall (for eksempel to sorter stål) eller dersom to deler av samme metall ligger i ulike omgivelser (for eksempel ulik pH) eller ved ulikt oksygeninnhold i vann som omgir dem.

Det siste gir opphav til såkalt luftingscellekorrosjon, en av de farligste formene for galvanisk korrosjon. Det er alltid det uedleste metallet som korroderer, enten det skyldes at det er to forskjellige metaller eller det er legeringen eller miljøet metallene er i som skaper forskjellen i edelhet.

Rust

Den vanligste formen for korrosjon er rust, det vil si luftoksidasjon av jern. Reduksjonen av oksygen (O2 + 4 H+ + 4 e → 2 H2O) skjer da ved katoden, mens jernet oksideres ved anoden (Fe → Fe2+ + 2 e). Det trenger derfor ikke komme oksygen til det stedet hvor jernet korroderer. Forutsetningen er at anoden og katoden er i galvanisk kontakt med hverandre. Det må være en metallisk ledning mellom metallene, og samtidig kontakt gjennom vann med oppløste ioner. Resultatet er at jernet kan korrodere på områder som er skjult, så som i sprekker, under belegg eller under bakken.

Fordi jern er umiddelbart tilgjengelig for korrosjon, vil det normalt være oksygentilgangen som bestemmer korrosjonshastigheten. Det er derfor vanligvis størrelsen på katoden som avgjør korrosjonshastigheten på anoden. En stor katode og en liten anode kan dermed gi mye korrosjon konsentrert på et lite område. Hvis to stålplater festes sammen med en mindre edel sinkbolt, vil derfor sinkbolten kunne korrodere meget raskt.

En overraskende konsekvens er at det er det edleste metallet som skal overflatebehandles når to metaller kobles sammen. Årsaken er at det vil fungere som katode. Ved å overflatebehandle det edleste metallet vil man stoppe oksygentilgangen, katodereaksjonen og dermed også korrosjonen ved anoden. Dekker man anoden, vil det i første omgang også stoppe korrosjonen, men bare så lenge belegget er feilfritt.

En liten skade vil skape en liten anode, og all korrosjon som tilsvarer katodereaksjonen vil da bli konsentrert på dette ene punktet. Resultatet kan bli alvorlig og farlig skade, for eksempel et hull i en tank eller et svakt punkt i en bærende konstruksjon.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg