Alundum, masse av nesten rent aluminiumoksid, fremstilles ved smelting av renset bauxitt i elektrisk ovn, smeltepunkt 2000–2100 °C. Stor hardhet, brukes til slipeskiver, digler, som polérmiddel o.l.