Anodeslam, bunnfall av uløste stoffer som dannes ved oppløsning av anoden i en teknisk elektrolyseprosess. I enkelte slike prosesser, f.eks. utvinning av nikkelmatte, kan anodeslam inneholde edle metaller (gull, sølv, platinametaller).