Forkobring, overflatebelegging med kobber. Forkobring utføres nesten alltid ved elektrolyse, og da mest i sure kobbersulfatbad og med anoder av rent kobber (elektrolyttkobber). For spesielle formål brukes også cyanid-, pyrofosfat- eller fluoboratbad. Forkobring av jern kan også utføres ved at man dypper dette i en løsning av kobbersulfat, men kobberbelegget som fremkommer på denne måten, er meget tynt og lite holdbart.