Pitting, groptæring, korrosjonsform karakterisert ved punktformede angrep. Kalles derfor også punktkorrosjon eller gropkorrosjon. Pitting er en vanlig korrosjonsform på stål og aluminium i nøytrale, kloridholdige elektrolytter, f.eks. sjøvann, og forklares ved at klorioner bevirker en lokal nedbrytning av oksidlaget som ellers dekker og beskytter metallet. Se også korrosjon.