Galvanisk beskyttelse, også kalt katodisk beskyttelse av metaller, en form for vern mot korrosjon, der metallet påtrykkes elektrisk negativ (katodisk) polaritet mot det korroderende mediet. Kan oppnås ved sammenkobling med et uedlere metall, såkalt offeranode, eller ved hjelp av en ytre spenning.