Anodestrøm, strømmen av negative partikler til anoden i et elektronrør, et gassutladningsrør eller et elektrolysekar. I elektronrør består strømmen av elektroner som beveger seg mot anoden, og kan styres ved hjelp av spenningen på ett eller flere gittere. I gassutladningsrør og elektrolysekar består anodestrømmen også av ioner.