Den katolske kirke er et overnasjonalt kirkesamfunn med paven som overhode. Alle som er katolsk døpt, regnes som medlemmer i Den katolske kirke. I 2020 var medlemstallet, ifølge kirkens egne tall, cirka 1,36 milliarder medlemmer, det vil si i overkant av 17 prosent av verdens befolkning. Den katolske kirke er den største av kristendommens tre hovedgrener, ved siden av ortodokse (østlige) og protestantiske kirker. Hele artikkelen

Ny artikkel