Ad limina apostolorum, de besøk alle katolske biskoper må avlegge i Roma for å avgi rapport om tilstanden i sine bispedømmer og be ved Peters og Paulus' gravmæler. Gregor 7 gjorde slike besøk obligatoriske for alle metropolitanbiskoper, og fra 1200-tallet gjaldt det alle biskoper som var blitt vigslet av paven selv eller hans utsending. Etter 1584 ble ad limina-besøk obligatoriske for alle katolske biskoper. Besøket skal skje hvert 5. år dersom det dreier seg om biskoper fra Europa, hvert 10. for ikke-europeere.