Hieronymus Aleander, italiensk humanist og kardinal. Professor ved universitetet i Paris 1508, kardinal 1538. Overbrakte Karl 5 pavens bulle med trusselen om å lyse Luther i bann, og på riksdagen i Worms krevde han at Luther skulle lyses i bann uten forhør. Aleanders meldinger fra riksdagen og hans dagbok er betydningsfulle historiske kilder.