Ludwig von Pastor, tysk-østerriksk kirkehistoriker. 1886 professor i historie i Innsbruck, 1901 leder av det østerrikske historiske institutt i Roma, 1921 Østerrikes sendemann ved Vatikanet. Hans Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters (16 bd., 1886–1933) går til 1799 og er et grunnleggende verk som er kommet i en rekke opplag og er oversatt til flere språk.