Sekularprest, (til sekulær), katolsk prest som er knyttet til et bispedømme, ikke et ordenssamfunn eller en kongregasjon, dvs. at de lever «i verden» (in sæculo). Sekularprester skylder lydighet mot sin biskop, men kan ha privat eiendom. Sekularprester av den latinske ritus lever i sølibat, men det kan gjøres unntak for gifte prester som er gått over til den katolske kirke fra andre konfesjoner.