Gallikanisme, (av Gallia), kirkerettslig oppfatning som har vært hevdet av franske teologer og kirkepolitikere; ifølge denne har den romersk-katolske kirke i Frankrike en viss selvstendighet overfor paven (se gallikanske kirke). Se også episkopalisme. Om det motsatte standpunkt, se ultramontanisme.