Apostolisk stol, opprinnelig de kirker som ble stiftet og styrt av en apostel. Den apostoliske stol betegner i Vesten den romerske kirkeadministrasjon.