Papisme, pavevelde; ble tidligere brukt av protestanter i nedsettende betydning om den romersk-katolske kirke og dens lære.