Latinske kirke, dss. den romersk-katolske kirke, kalt så fordi den har hatt latin som sitt gudstjenestespråk. Med den sterkt avtagende bruk av latin som liturgisk språk fra slutten av 1960-årene er betegnelsen blitt mindre treffende, men er fremdeles i bruk, særlig for å skille mellom den romersk-katolske kirke og de østlige unerte kirker (østlige katolske kirker med egen liturgi og liturgisk språk).