Faktaboks

Finn Thorn
Finn Anders Thorn. Katolsk Ordensnamn: Finn-Dominique Thorn
Fødd
18. januar 1906, Kristiania (Oslo)
Død
17. september 1998, St. Josephsøstrenes pleieheim, Oslo
Verke
Romersk-katolsk ordensgeistleg og litteraturforskar
Familie

Foreldre: Disponent Olaf («Ole») Anders Thorn (1865–1915) og Elisa («Lisi») Nordfors (f. 1865).

Finn Thorn var den første norske romersk-katolsk pateren (dominikanaren) som engasjerte seg i økumeniske arbeid. Han har òg aktiv som føredragshaldar og skribent, særleg om litterære emne, og gav ut studiar av norske forfattarar og deira forhold til kristendommen.

Bakgrunn

Finn Thorn voks opp i Kristiania. Etter examen artium på latinlinja på Fagerborg skole i 1926 begynte han å studere teologi ved Universitetet i Oslo, men avbraut teologistudiet og gjekk over til filologi. Samtidig orienterte han seg meir og meir i retning av den katolske kyrkja, og konverterte til katolisismen i 1928. To år etter tok han eksamen i engelsk, men avbraut filologistudiet og drog til Paris i 1931, der han tok fatt på ei katolsk presteutdanning med filosofistudium ved Institut Catholique i 1931–1932. Etter at han gjekk inn i Dominikanarordenen i 1932, studerte han vidare ved dei franske dominikanaranes studiehus Le Saulchoir i Kain i Belgia i 1933–1939. Han blei ordinert til prest i 1937, overført til dominikanarklosteret i Oslo i 1939, og var knytt til dette klosteret fram til sin død.

Kyrkjeleg verke

Pater Thorn verka som dominikanarprest i Oslo i ei årrekkje. Han var ein aktiv og omtykt predikant i St. Dominikus, kyrkja til dominikanarane, og mykje brukt som føredragshaldar og skribent. Det er karakteristisk for Thorn at han var den første norske katolske prest som engasjerte seg i økumenisk arbeid. Det skjedde alt då han kom attende til Noreg, . Soknepresten Monsignore Kjelstrup såg med uro på at pater Thorn mangla den «horror haeresis», avsky for kjetteriet, som han sjølv meinte var viktig for gode katolikkar.

Finn Thorn hadde såleis gode kontaktar og nære samarbeidspartnarar i Den norske kyrkja. Han var med og grunnla ei katolsk-luthersk studiegruppe, der mellom andre Einar Molland, Leiv Aalen og etter kvart Inge Lønning var verksame. I 1939 var han med på å stifte Katolsk Studentlag, der han også var aktiv i mange år, mellom anna som kapellan i 1959–1965.

Februar 1945 blei pater Thorn arrestert av tyskarane mens han las messaKatarinahjemmet. Han sat på Grini til andre verdskrigen var slutt, på den såkalla prestebrakka. Der fekk han ta del i djupe økumeniske samtalar og opplevde vennskap på tvers av alle kyrkjegrenser.

Pater Thorn si interesse for økumenisk arbeid blei forma alt i studietida. At hans sjølvbiografi er kalla Luther i mitt liv som katolikk, er ikkje tilfeldig og reflekterer dette djupe økumeniske sinnelaget. Det var derfor ei stor glede for han at det blant dokumenta frå det andre Vatikankonsil også var eit dekret om økumenikk. Det blei presentert av pater Thorn under ei gudsteneste i St. Olav domkyrkje i Oslo 25. januar 1965. Denne presentasjonen markerte den offisielle katolske aksepten i Noreg av økumenisk arbeid.

Andre verv og stillingar

Pater Thorn var prior i St. Dominikus kloster i 1949–1957. Saman med pater Hallvard Rieber-Mohn tok han initiativ til å stifte Katolsk Forum i 1950-åra. Han var vidare kapellan for nonnene i Lunden kloster i Oslo frå om lag 1960 til 1967, og i 1974–1991 var han kapellan for St. Josephsøstrene.

Anna engasjement

Ved sida av prestegjerninga si dreiv Finn Thorn også litterære studium. Han var dessutan friluftsmenneske og aktivt medlem av Den Norske Turistforening. Han skreiv mellom anna bøker om Sigrid Undset og Arne Garborg, og om Henrik Ibsens Brand og Peer Gynt, og deira forhold til kristendommen.

Utgjevingar i utval

 • Kristen enhet. Den katolske kirkes holdning til de andre kirker og det kirkelige enhetsarbeid, 1942
 • Hvor står den lutherske og den katolske kirke idag? To synspunkter (sm.m. I. Lønning), 1967
 • Henrik Ibsens «Peer Gynt». Et drama om kristen identitet, 1971
 • Arne Garborg og kristendommen. Brytninger mellom tro og tvil, 1972
 • Derfor kirke. Spenninger i norsk kirkeliv idag, 1974
 • Sigrid Undset. Kristentro og kirkesyn, 1975
 • Katolsk og luthersk kirkefornyelse. En økumens tilbakeblikk og håp, 1979
 • Lov og evangelium. Tanker om Henrik Ibsens Brand, 1981
 • Luther i mitt liv som katolikk. Et økumenisk fremtidshåp, 1983

Les meir i Store norske leksikon

Litteratur

 • Artiklar i St. Olav 1937 s. 217 og 1945 s. 95
 • Stud. 1926, 1951
 • K. A. Pollestad: intervju med pater Thorn, i St. Olav nr. 1/1985
 • Artiklar i St. Olav nr. 1/1996 s. 3–5 og (nekrolog) i nr. 10/1998, s. 6–7

Faktaboks

Finn Thorn
Historisk befolkingsregister-ID
pf01036392131430

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg