Decio Azzolino, italiensk kardinal. Fra 1667 pavelig statssekretær. Har interesse for nordisk historie fordi han fra 1659 hadde en nesten uinnskrenket innflytelse over den abdiserte dronning Kristina av Sverige. Hennes arkiv var i familien Azzolinos eie til det i 1926 ble overført til det svenske riksarkiv i Stockholm.