Barnabitter, eg. Den hellige Paulus' regulærklerker, katolsk prestekongregasjon, stadfestet av paven 1533. Navnet er utledet av deres kirke, S. Barnabas i Milano. Barnabittenes formål er sjelesorg, ungdomsundervisning og misjon. På 1800-tallet hadde barnabittene en viss virksomhet også i Skandinavia. Den norske barnabittpater Karl Halfdan Schilling vant ry for sin fromhet.