Rekatolisering, gjeninnføring av katolisismen i land og områder som under reformasjonen var blitt protestantiske; skjedde særlig på slutten av 1500-tallet og begynnelsen av 1600-tallet. Rekatoliseringen var i stor grad et resultat av en bevisst politikk fra paven og de katolske fyrstenes side, blant annet ved at Jesuittordenen ble opprettet. Se motreformasjonen.