Febronianismen, en form av episkopalsystemet (se episkopalisme), navn etter pseudonymet Justinus Febronius, dvs. J. N. von Hontheim, hjelpebiskop av Trier. Han utgav i 1763 et stort verk om pavemakten der han omplantet gallikanismen på tysk grunn. Han hevdet at kirken var bygd på bispeembetet, ikke på pavemakten, og at alle biskoper var likeberettiget, mens paven var den første blant likemenn (primus inter pares). Dette tilsa at et kirkemøte stod over paven. Han ønsket en tysk katolsk nasjonalkirke i relativ uavhengighet av Roma. Boken ble året etter satt på indeks (forbudt av den romersk-katolske kirke), og teorien fordømt av Roma. Hontheim ble selv tvunget til å tilbakekalle verket i 1778, men blant tyske og østerrikske biskoper levde febronianismen ennå en tid.