Konklave, stedet der kardinalene er samlet til pavevalg (se pave); også betegnelse for selve forsamlingen. Utenfor katolske sammenhenger brukes ordet om en situasjon der et relativt fåtallig utvalg velger viktige tillitspersoner på en større gruppes vegne.