Pavelig legats (utsending) sendeferd («Nicolaus Brekespear legasjon til Norden»). Se legat (2.)