Camerlengo, tittel på embetsmann ved den pavelige kurie (hoff). Den romerske kirkes camerlengo hadde tidligere stor innflytelse som bestyrer av pavestolens finanser, jfr. Camera apostolica, det pavelige rentekammer. Nå er hans viktigste verv å ordne konklavet etter en paves død. Det hellige kollegiums camerlengo er en slags nestformann i kardinalkollegiet.