Giacomo Antonelli, kardinal og pavelig statssekretær. Leder av den konservative politikk i Kirkestaten etter 1849.