St. Peters sønn, ærestittel som paven har adgang til å tildele fyrster.