Fyrstbiskop, opprinnelig tittel for biskoper i bispedømmer som også var fyrstedømmer i Det tysk-romerske rike. Etter rikets oppløsning i 1806 mistet tittelen sin betydning.