Kanniker ved Sankt Michael Stiftkirke Beromünster i Sveits

Kannik er en prestetittel i den katolske kirken og den anglikanske kirken.

Faktaboks

Uttale
kˈannik
Etymologi
latin canonicus, av gresk canon, "stav eller stokk". I kirkelatin betyr canon målestokk eller mal.
Også kjent som

korsbror

Før 1100-tallet ble kanniktittelen brukt om alle geistlige i et bispedømme, unntatt munker. Prester som var tilknyttet private kirker og som ikke levde i fellesskap, fikk i høymiddelalderen betegnelsen sekulærkanniker eller sekulærprester, mens kanniktittelen ble brukt om geistlige knyttet til en katedral.

Kannikene levde i fellesskap, domkapittel, omtrent som munker, men hadde jordeiendommer og kunne opparbeide seg store rikdommer, både enkeltvis og som kollegium. Etter reformasjonen vedtok mot-reformasjonekonsilet i Trient å redusere kannikenes og domkapitlenes makt.

I Norge

Domkirkene i norske bispedømmer

Kannikene var i middelalderen knyttet til en av domkirkene i Norge:

 • Nidaros erkebispedømme
 • Bergen bispedømme
 • Stavanger bispedømme
 • Oslo bispedømme
 • Hamar bispedømme
 • Skálholt bispedømme
 • Holar bispedømme
 • Kirkjubø bispedømme
 • Kirkjuvåg bispedømme
 • Garðar bispedømme
 • Man bispedømme.

Antallet kanniker var 24 i Trondheim, og 12 ved bispesetene i Bergen, Stavanger, Oslo og Hamar. Hvor mange kanniker som var tilknyttet de øvrige bispesetene vites ikke sikkert.

Bakgrunn og myndighet

Kannikfunksjonen ble etablert i middelalderen etter en beslutning på kirkemøtet i Aachen i 817. Canonici regulares, regulære kanniker ga avkall på sin privateiendom, mens canonici saeculares, sekulærkannikene, beholdt den. De førstnevnte hadde også felles husholdning og levde et klosterlignende liv.

Kannikene var ofte innflytelsesrike personer som kom fra det øvre samfunnslag. Kannikeembetet var ettertraktet, avlønningen var svært god, og kanniker ble som regel stående i embetet livet ut.

I høymiddelalderen ble kanniktittelen brukt om prester som var tilknyttet domkirken, altså biskopens kirke. De levde i et fellesskap, kalt domkapitlet, og delte alle måltider (Mensa communis). Denne ordningen ble kalt kannikebordet. Kannikebordet bekostet kanikkenes kost og losji, betalte tjenerne og sto for alle daglige utgifter. Alle inntektene som lå til kannikebordet kom fra domkapitelets jordegods. I tillegg hadde kannikene en personlig inntekt fra et prebende, det vil si en eiendom knyttet til den enkelte kanikk, samt inntekter fra den sognekirken hvor kanniken var sogneprest.

I Norge fortsatte kannikembetet også etter reformasjonen. Edsformularet for kannikene i Trondheim fra omlag 1550, er kjent. I sin bok Descriptio Civitatis Christianensis hundre år senere omtaler Christen Staphensen Bang sokneprest Trugels Nielssøn, professor og lege Ambrosius Rhodius m.fl. som kanniker.

Det er ikke publisert noen omfattende litteratur om kannikene eller om domkapitlene i Norge.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

Kommentarer (3)

skrev Turid Fallet

et bispesete ble kalt for et domkapitel
Domkapittelets øverste leder
som var domkapitlets leder
Kannikene, egentlig domkapitlet,

Kan dere konferere med språkrådet og få disse ordene korrekt?
I tillegg er det ordet kannik og hans "dømme" ...

skrev Anne Stensvold

Takk for dette! Jeg skal se nærmere på teksten så fort jeg får mulighet til det.

skrev Markus Oehler

I am referring to the legend to the picture: "Kanniker ved Sankt Michael Stiftkirke i Tyskland" - this monastery is in Switzerland (https://de.wikipedia.org/wiki/Chorherrenstift_St._Michael_Beromünster - original source for the picture).

Should be therefore corrected to: "Kanniker ved Sankt Michael Stiftkirke i Beromünster i Schweiz".

Thanks!

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg