Gasparo Contarini, venetiansk kardinal og diplomat. Var Venezias sendemann hos Karl 5 og deretter hos paven. Paven utnevnte ham i 1535 til kardinal mens Contarini fremdeles var legmann. Han ville reformere den katolske kirke innenfra og søkte forgjeves ved kompromissforslag å få protestantene tilbake til kirken på riksdagen i Regensburg i 1541.