Evangeliske råd, uttrykk fra den romersk-katolske moralteologi, som skiller mellom guddommelige bud, som gjelder alle, og evangeliske råd, som den enkelte frivillig kan påta seg for å oppnå en høyere hellighet. De viktigste evangeliske råd er fattigdom, ugift stand og ubetinget lydighet mot geistlige foresatte.