Korsbrødre, tidligere norsk betegnelse for kanniker, fordi de gjorde daglig tjeneste i domkirkens kor ved tidebønnene.