Marsiglio fra Padova

Faktaboks

Marsiglio fra Padova
Marsilius
Uttale
-ˈiljå
Født
1270
Død
1342
fødselsår og dødsår er omtrentlige

Marsiglio fra Padova, italiensk (lombardisk) medisiner og rettslærd, rektor ved universitetet i Paris 1313, forfatter av skriftet Defensor pacis (Fredens forsvarer, 1324), sammen med den lærde averroïst Johannes av Jandun. Skriftet var et innlegg for keisermakten i striden med paven. De to forfatterne oppnådde keiserens beskyttelse, så deres ekskommunikasjon 1327 fikk ingen påtagelige konsekvenser.

Marsiglios kirketenkning bærer merker etter fransiskanernes fattigdomsideal, og av hans inntrykk fra Avignon, hvor han hadde sett det moralske forfall som preget paveskismaets tid. All makt har sin basis i folket, som utpeker representanter til riksforsamling og kirkekonsil. Den utøvende makt både i stat og kirke står til ansvar overfor disse forsamlingene og skal kontrolleres av dem. Geistligheten har ingen annen myndighet enn den som lar seg føre tilbake på Det nye testamente: forkynnelsen og sakramentforvaltningen. Ordningen med biskoper kan være hensiktsmessig, men beror ikke på noen spesiell åndelig autoritet, og ingen biskop kan kommandere andre, ettersom Peter ikke hadde noen større rang enn de andre apostlene. Verken pave eller biskop har nytestamentlig autoritet til å definere kristen sannhet, det må skje i et alminnelig kirkemøte (konsil), hvor også legfolket er med. Siden makt bare kan utøves på det politiske, ikke-kirkelige plan, gjennom representanter som står til ansvar overfor folket, og siden folket er de samme personene både i kirke og stat, blir det statlige myndigheter som innkaller slike konsiler, som utpeker biskoper og som kontrollerer også kirkens eiendommer og kirkelovgivningen. Menighetene bør selv velge sine prester.

Defensor pacis var altfor radikalt for sin tid. Først med Luthers skrifter og hans ordning av statskirken i Sachsen ble en lignende tenkning virkeliggjort, og fikk sin lutherske form i læren om de to «regimenter».

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg