Annater, avgift som biskopen i middelalderen krevde inn fra ledige embeter i sitt bispedømme. Bestod av det første hele eller halve års embetsinntekt.