Pater, far; tittel på presteviede medlemmer av ordenssamfunn i den romersk-katolske kirke, i protestantisk språkbruk ofte (feilaktig) brukt om romersk-katolske geistlige i sin alminnelighet.